Giełda ładunków

Rynek produktów i usług działa w dwóch sferach: stacjonarnej i internetowej. Działanie w sferze stacjonarnej, to przyjmowanie zleceń na produkty i usługi przez konkretne osoby w konkretnych miejscach, na przykład siedzibach firm, zakładach itp. Działania internetowe, to wymiana informacji za pośrednictwem sieci. Informacje te pochodzą od zamawiających różne towary i usługi, jak i od oferujących…