Kary ITD, jak ich uniknąć?

Kary ITD, to sankcje, jakie wyznacza Inspektor Transportu Drogowego. Sankcje nakładane są na transportowców, którzy naruszają przepisy ustawy o transporcie drogowym. Każdego roku, ponad dwa tysiące przedsiębiorstw transportowych kontrolowanych jest przez urzędników Głównego Inspektoratu. Po kontroli, około 70% przedsiębiorstw dostaje kary za niedopełnienie jakichś przepisów. Są to kary finansowe. Istnieją cztery główne powody nakładania kar…