Kary ITD, jak ich uniknąć?

Kary ITD, to sankcje, jakie wyznacza Inspektor Transportu Drogowego. Sankcje nakładane są na transportowców, którzy naruszają przepisy ustawy o transporcie drogowym. Każdego roku, ponad dwa tysiące przedsiębiorstw transportowych kontrolowanych jest przez urzędników Głównego Inspektoratu. Po kontroli, około 70% przedsiębiorstw dostaje kary za niedopełnienie jakichś przepisów. Są to kary finansowe. Istnieją cztery główne powody nakładania kar pieniężnych na firmy transportowe. Oto one: niezgodne z przepisami korzystanie z urządzeń służących do rejestrowania czasu i przebiegu jazdy; łamanie przez kierowców przepisów ruchu drogowego; niestosowanie się do przepisów dotyczących przerw na wypoczynek; brak zaświadczeń i licencji uprawniających do prowadzenia pojazdu w ruchu transportowym. Przedsiębiorstwa transportowe borykają się z licznymi trudnościami. Źródłem wielu problemów jest rozliczanie pracy kierowcy. Problemy biorą się z tego, że istnieją trzy różne systemy rozliczania czasu pracy szoferów. Firmy transportowe mogą rozliczać kierujących pojazdami w systemie podstawowym, zadaniowym i równoważnym. Na domiar złego, inaczej rozlicza się godziny pracy w dzień i w nocy. Kontrola obejmuje również ilość odpoczynków, czas jazdy w dzień i w nocy, czas jazdy w tygodniu itp. Danych jest tyle, że bardzo łatwo popełnić błąd, co naraża firmę na kary ITD. Kolejny problem stanowi konieczność kontrolowania czasu jazdy realizowanej samemu i w załodze. To jeszcze nie wszystko. Prowadzący ciężarówki muszą też kontrolować czas pobytu pojazdu na promie i czas jazdy ciągłej. W razie niedopełnienia którejś z formalności, kara obciąża głównie pracodawcę.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *